เมนูหลัก
 
 
      สถิติเว็บไซต์
 
 
 
     
       เครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์  
     
 
สินค้า
Brand(ยี่ห้อ)
Model(รุ่น)
   ประเภท   
พิกัด
ละเอียด
ADAM
 
 
 
 
PW
PW254
 
 
 
เครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์
(จานสแตนเลส 90 mm.)
 (Intemal Cal)
 
 
250 g.
 
 
 
 
0.1 mg.
 
 
 
 
ACU
 
 
 
 
 
ECM
 ECM-3
 ECM-15
 ECM-30
 
 
เครื่องชั่งน้าหนักระบอิเล็กทรอนิกส์
(จานสแตนเลส 280 x 220 mm.)
(จานสแตนเลส 280 x 220 mm.)
(จานสแตนเลส 280 x 220 mm.)
 
 
 
 3  kg.
15 kg.
30 kg.
 
 
 
0.1/0.2 g.
0.5/1 g
1 g./2 g.
 
 
ACU
 
 
 
 
 
 
ECM
 ECM-3
 ECM-6
 ECM-15
 ECM-30
 
 
 
เครื่องชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์
(จานสแตนเลส 280 x 220 mm.)
(จานสแตนเลส 280x 220 mm.) 
(จานสแตนเลส 280x 220 mm.) 
(จานสแตนเลส 280x 220 mm.) 
 
 
 
 
3  kg.
6  kg.
15 kg.
30 kg.
 
 
 
0.1/0.2 g.
 0.2/0.5 g.
0.5/1 g
1 g./2 g.
 
 
OHAUS
 
 
 
 
 
 
SPS 
SPS202 
SPS402
 SPS2001
 SPS4001
 
 
 เครื่องชั่ง ระบบอิเล็กทรอนิกส์
จานชั่งเส้นผ่านศูนย์กลาง120mm.
จานชั่งเส้นผ่านศูนย์กลาง120mm.
จานชั่งน้ำหนัก 142 x 165 mm.
จานชั่งน้ำหนัก 142 x 165 mm.
 
 
 
 200 g.
200 g.
 2000 g.
 4000 g.
 
 
 
 0.01 g.
 0.01 g.
 0.1 g.
 0.1 g.
 
 
OHAUS
 
 
 
 
 
 
 
PA
 
 PA2102
 PA4102
 PA413
 PA214
 
 
เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ
 ระบบอิเล็กทรอนิกส์
(จานชั่งน้ำหนัก 180 mm.)
(จานชั่งน้ำหนัก 180 mm.)
(จานชั่งน้ำหนัก 120 mm.)
(จานชั่งน้ำหนัก 90  mm.)
 
 
 
 
2100 g.
 410 g.
410 g.
210 g.
 
 
 
 
0.01 g.
0.01 g.
0.001 g.
0.1 g.
 
 
OHAUS
 
 
 
 
 
 
 ALOR
 
 V11P3
 V11P6
 V11P15
 V11P30
 
เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ
 ระบบอิเล็กทรอนิกส์
(จานชั่ง 250 x 180 mm.) 
(จานชั่ง 250 x 180 mm.)
(จานชั่ง 250 x 180 mm.)
(จานชั่ง 250 x 180 mm.)
 
 
 
 
3 kg. 
6 kg. 
15 kg. 
30 kg. 
 
 
 
0.5 g. 
1 g. 
2 g. 
5 g. 
 
AND
 
 
 
 
 
 
EK-I
 
 
 
 
 
 
เครื่องชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์
(จานสแตนเลส 110 mm. )
(จานสแตนเลส 133 x 170 mm.)
 
 
 
 
 
 300 g.
 3000 g.
 
 
 
 
 
 0.01 g
 0.1 g.
 
 
 
 
AND
 
 
 
 
 
 
FX-I,FX-IWP
FX-2001
FX-20001
FX-3000GD
FX-I -2000IWP
FX-I -3000IWP
 
เครื่องชั่ง ระบบอิเล็กทรอนิกส์
(จานสแตนเลส 130 mm. )
(จานสแตนเลส 130 mm. )
(จานสแตนเลส 130 mm. )
(จานสแตนเลส 130 mm. )
(จานสแตนเลส 130 mm. )
 
 
220 g.
2200 g.
3200 g.
2200 g.
3200 g.
 
 
0.001 g.
0.01 g.
0.01 g.
0.01 g.
0.01 g.
 
AND
 
 
 
 
 
 
 
GF,GX
GF-300
GX-600
GF-1000
GX-3000
GF-6100
GX-6100
 
เครื่องชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์
(จานสแตนเลส 128x128 mm.)
(จานสแตนเลส 128x128 mm.)
(จานสแตนเลส 128x128 mm.)
(จานสแตนเลส 128x128 mm.)
(จานสแตนเลส 16 x165 mm.)
(จานสแตนเลส 165x165 mm.)
(จานสแตนเลส 165x165 mm.)
 
310 g.
610 g.
1100 g.
1100 g.
3100 g.
6100 g.
6100 g.
 
0.001 g.
0.001 g.
0.001 g.
0.001 g.
0.01 g.
0.01 g.
0.01 g.
 
     
     
Current Pageid = 9