เมนูหลัก
 
 
      สถิติเว็บไซต์
 
 
 
     
        โหลดเซลล์-เครื่องชั่ง-ตุ้มน้ำหนัก  
     
 
สินค้า
Brand (ยี่ห้อ)
Model (รุ่น)
   ประเภท   
 พิกัด 
ZEMIC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L6G
L6F
L6E
L6D
L6N
B6N
B6E
B3G
B6G
BM6G
Single Point Loadcells
300,500,600,750, kg.
50 kg., 1 t,2 t
60, 100, 20,300 kg.
5, 10, 20, 35 kg.
50, 100 kg.
100, 200, 300 kg.
50, 150, 200, 300 kg.
50,100,150,200,250,300,400,500,600,635 kg.
600 kg.
 
 
ZEMIC
 
 
 
 
 
 
H8C
H8C
H8C
H8C
H8C
H8C
Shear Beam Loadcells
Alloy steel Loadcell พร้อมขา 0.5  t
Alloy steel Loadcell พร้อมขา  1    t
Alloy steel Loadcell พร้อมขา   2   t
Alloy steel Loadcell พร้อมขา 2.5  t
Alloy steel Loadcell พร้อมขา   5   t
Alloy steel Loadcell พร้อมขา 10   t
 
 
ZEPPER
 
 
 
 
LHD004
 LHD004
 LHD004
 
 
Single Point Loadcells & Shear Beam loadcells
Single Point Loadcell
Single Point Loadcell 
Single Point Loadcell 
 
 
60, 15 kg.
300, 500 kg.
750 kg.
 
     
     
        เครื่องชั่งแขวน  
     
 
สินค้า
Brand(ยี่ห้อ
Model(รุ่น)
ประเภท   
พิกัด
ละเอียด 
NAGATA
  
 
 
 
 
 
 
HB33,HC33
HB-33
HC-33
  
  
  
 
 
เครื่องชั่งแขวน ระบบอิเล็กทรอนิกส์
(โครงเป็นอลูมิเนียม อัลลอยด์)
(โครงเป็นอลูมิเนียม อัลลอยด์)
 
 
 
 
 
600 kg.
1 t
2 t
2.5 t
3 t
5 t
7.5 t
10 t
0.2 kg.
0.5 kg.
1 kg. 
1 kg. 
1 kg.
2 kg.
5 kg.
5 kg.
 TSCALE
 
 
 
 
 
 
 
TR-I ,TR-II
TR-I- 3T
TR-II-3T
TR-I- 5T
TR-II-5T
TR-I-10T
TR-I-15T
 
เครื่องชั่งแขวน ระบบอิเล็กทรอนิกส์
PW-W จอแสดงผลแยกส่วนชนิดไร้สาย
 + RS232
PW จอแสดงผลแยกส่วนชนิดไร้สาย
+ เครื่องพิมพ์
PW จอแสดงผลแยกส่วนชนิดไร้สาย
+ RS           
PW จอแสดงผลแยกส่วนชนิดไร้สาย
+ เครื่องพิมพ์
PW จอแสดงผลแยกส่วนชนิดไร้สาย
 + RS            
PW จอแสดงผลแยกส่วนชนิดไร้สาย
 + RS            
 
 
3 t
3 t
5 t
5 t
10 t
15 t
   
 
1 kg.
1 kg.
2 kg.
2 kg.
2 kg.
5 kg.
  
TSCALE
 
 
 
 
 
 
DR
 
 
 
 
 
 
เครื่องชั่งแขวน ระบบอิเล็กทรอนิกส์
(โครงเป็นพลาสติก)
พร้อม Remote Controller
 
 
 
 
 
30 kg.
60 kg.
150 kg.
300 kg.
600 kg.
 
 
0.005kg.
0.01 kg.
0.02 kg.
0.05 kg.
0.1 kg.
 
 
ZEPPER
 
 
 
 
 
 
OCS-XZ
 
 
 
 
 
 
เครื่องชั่งแขวน ระบบอิเล็กทรอนิกส์
(โครงเป็นอลูมิเนียม อัลลอยด์)
 
 
 
 
 
1 t
2 t
3 t
5 t
10 t
15 t
 
0.5 kg.
1 kg.
1 kg.
2 kg.
5 kg.
5 kg.
 
 
     
     
 
      ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
 
     
 
       
         
 
 
 
 
 
       
 
Current Pageid = 12