เมนูหลัก
 
 
      สถิติเว็บไซต์
 
 
 
     
       เครื่องชั่งน้ำหนักวางพื้น - แท่น  
     
 
สินค้า
Bran(ยี่ห้อ)
Model(รุ่น)
   ประเภท   
พิกัด
ละเอียด
OHAUS
 
 
 
 
DEFENDER
D31P150BL
 D23PB150EL
 T31PB4252
 T31PB5060
เครื่องชั่งตั้งพื้น อิเล็กทรอนิกส์
พื้นที่ชั่ง 42x55 cm. (เหล็ก)
พื้นที่ชั่ง 40x50 cm. (เหล็ก)
พื้นที่ชั่ง 40x52 m.(อลูมิเนียม)
พื้นที่ชั่ง 50x610 cm. (เหล็ก)
 
60/150 g.
60/150 g.
60/150 g.
60/150 g.
  
5/10 g.
5/10 g.
5/10 g.
5/10 g.
MOTERCAR
 
 
 
 
 
SP Beam
SP1200
SP1202
SP1203 
SP1204
SP1205
เครื่องชั่ง ระบบคานสมดุลย์
พื้นที่ชั่ง 300 x 400 mm.
พื้นที่ชั่ง 390 x 580 mm.
พื้นที่ชั่ง 600 x 650 mm.
 พื้นที่ชั่ง 740 x 740 mm.
 พื้นที่ชั่ง 1016x1116 mm.
 
 100 kg.
300 kg.
500 kg.
 1000 kg.
 2000 kg.
 
50 g.
100 g.
100 g.
 500 g.
 500 g.

 
NAGATA
 
 
 
 
  

 
K-type
K-120W
 K-150W
 K-300W
 
 

เครื่องชั่ง ระบบสปริงเข็ม
พื้นที่ชั่ง 295 x 390 mm
พื้นที่ชั่ง 295 x 390 mm
พื้นที่ชั่ง 390 x 530 mm
พื้นที่ชั่ง 425 x 635 mm
 
 

    
50  kg.
100 kg.
200 kg.
300 kg.
 
 

      
100 g.
200 g.
500 g.
500 g.
 
 
 TSCALE
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 KC 
 
 PKC
 
CKC
 
KKC
 
LKC
 
XXLKC
เครื่องชั่งนับจำนวน 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ฐานอลูมิเนียมครอบสแตนเส
320 x 360 mm.
ฐานเหล็กครอบสแตนเลส
400 x 500 mm.
ฐานเหล็กครอบสแตนเลส
500 x 600 mm.
ฐานเหล็กครอบสแตนดเลส
600 x 800 mm.
 
MAX.30 kg. 
 
NAS-60/150
kg. 
MAX.300kg.
 
 
MAX.30/600
kg.
MAX.1000 kg.
  
 
1 g.
 
5/10 g.
   
 20 g.
  
 50 g
  
200 g.
  
  
  
 


 

 


 

 
TSCALE
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
PW
 
 PPW
 
 PW-PB3040
 
 PW-PB4050
 
 PW-PB5060
 
 PW-LB6080
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ฐานอลูมิเนียมครอบสแตนเลส
 320 x 360 mm.
ฐานอลูมิเนียมครอบสแตนเลส
 320 x 360 mm.
ฐานเหล็กครอบสแตนเลส
 300 x 400 mm.
ฐานเหล็กครอบสแตนเลส
300 x 400 mm.
 ฐานเหล็กครอบสแตนเลส
400 x 500 mm.
 ฐานเหล็กครอบสแตนเลส
400 x 500 mm.
ฐานเหล็กครอบสแตนเลส
400 x 500 mm.
ฐานเหล็กครอบสแตนเลส
500 x 600 mm.
ฐานเหล็กครอบสแตนเลส
500 x 600 mm.
ฐานเหล็กครอบสแตนเลส
600 x 800 mm.
ฐานเหล็กครอบสแตนเลส
600 x 800 mm.
 
 
30 kg.
 
60 kg. 
 
60 kg.
 
150 kg.
 
300 kg.
 
60 kg.
 
300 kg. 
 
60 kg. 
 
300 kg.
 
 150 kg./300 kg.
 600 kg.
  
  
0.5 g.
 
1 g.
   
1 g.
 
2 g.
   
5 g.
  
10 g.
   
20 g.
  
10 g.
    
50 g.
    
 20 g.
   
 50 g.
  

 
 
 
 
 
 
 
 ZEPPER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MISSIL
 
F1-30 
 
F1-60
 
 F2-60
 
 F2-150
 
F3-150
 
 F3-300
 
 F4-150
 
 F4-300
 
เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส
 400 x 350 mm.
 
ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส
400 x 350 mm.
ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส
500 x 400 mm.
ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส
500 x 400 mm.
ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส
600 x 500 mm.
 
ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส
 600 x 500 mm.
ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส
800 x 600 mm.
ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส
800 x 600 mm.
 
15 kg.
   
 30 kg. 
 
30 kg.
 
60 kg.
 
 150 kg.
 
300 kg.  
 
  150 kg.
 
 300 kg.
  
  
2 g. 
  
5 g.
  
5 g.
 
10 g.
 
 20 g. 
 
50 g.
 
 20 g.
 
 50 g.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZEPPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องชั่งน้าหนักตั้งพื้น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ฐานอลูเนียมเนียมครอบสแตนเลส
300 x 400 mm.
 ฐานเหล็กครอบสแตนเลส
400 x 500 mm.
 ฐานเหล็กครอบสแตนเลส
500 x 600 mm.
ฐานเหล็กครอบสแตนเลส
500 x 600 mm.
 
ฐานเหล็กครอบสแตนเลส
600 x 800 mm.
 
ฐานเหล็กครอบสแตนเลส
800 x 800 mm.
  ฐานเหล็กครอบสแตนเลส
800 x 800 mm.
  ฐานเหล็กครอบสแตนเลส
100 x 100 cm.
ฐานโลหะ พื้นด้านบนปูเหล็กลาย
100 x 100 cm.
ฐานโลหะพื้นด้านบนปูเหล็กลาย
120 x 120 cm.
 
 
30 kg. 
 
 60/150 kg.
 
150 kg.
 
300 kg. 
 
300 kg.
 
500 kg. 
 
1000 kg. 
 
1000 kg.  
 
1000 kg. 
 
2000 kg.
 
 
 
2 g.
 
10/20 g.
 
20 g.
   
50 g. 
 
50 g. 
 
50 g. 
 
100 g.
 
100 g.
 
  
100 g.
 
200 g
 
TSCALE
 
 
 
 
 
 
 
PBS40508
 
PBS4050S
 
 
 
 
 
แท่นโครงสร้างสแตนเลสอย่างดี +
Loadcell สแตนเลส
พื้นที่ชั่งน้าหนัก 400 x 500 mm.
  
 
 
 
 
 30 kg.
 
60/150 kg.
  
 
 
 
 
5 g.
 
  10 g.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ZEPPER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PB4050-300
 
PB5060-300
 
PB6060-750
 
PB6070-750
 
PB6080-750
 
PB7080-2000
 
PB8080-2000
 
 
 
แท่นโครงสร้างเหล็ก
 
(พื้นที่ชั่งน้าหนัก 400 x 500 mm.)
Loadcell 300 kg.
(พื้นที่ชั่งน้าหนัก 500 x 600 mm.)
Loadcell 300 kg.
(พื้นที่ชั่งน้าหนัก 600 x 600 mm.)
Loadcell 750 kg.
(พื้นที่ชั่งน้าหนัก 600 x 700 mm.)
Loadcell 700 kg.
(พื้นที่ชั่งน้าหนัก 600 x 800 mm.)
Loadcell 750 kg.
 
 (พื้นที่ชั่งน้าหนัก 700 x 800 mm.)
Loadcell 2000 kg.
 (พื้นที่ชั่งน้าหนัก 800 x 800 mm.)
  
150 kg.
 
150 kg. 
  
 300 kg.
 
 300 kg.
  
  300 kg.
  
600 kg.
  
1000 kg. 
  
 
  
10 g.
 
20 g.
 
50 g.
 
50 g. 
 
50 g. 
 
50 g. 
 
100 g. 
 
 
 
ZEPPER
 
 
 
 
 
 
 
TS4050
 
TS6080 
 
 
 
 
 
แท่นโครงสร้างอลูมิเนียม อัลลอยต์
 
(พื้นที่ชั่งน้าหนัก 400 x 500 mm.)
สแตนเลสทั้งชุด 
 (พื้นที่ชั่งน้าหนัก 600 x 800 mm. )
สแตนเลสทั้งชุด 
 
 
   
ZEPPER
 
 
 
 
 
 
 
ECS-B-1010
 
 
ECS-B-1212 
 
ECS-B-1515 
 
 
 
แท่นใหญ่โครงสร้างเหล็ก 
 
(หนาพิเศษ)พื้นด้านบนเป็นเหล็กลาย
  
(พื้นที่ชั่งน้าหนัก 100 x 100 cm.)
เหล็กหนาพิเศษ
 
(พื้นที่ชั่งน้าหนัก 120 X 120 cm. )
เหล็กหนาพิเศษ
  
   
ZEPPER
 
 
 
 
 
 
 
FM-1010
 
FM-1212 
 
FM-1515 
 
 
 
แท่นใหญ่โครงสร้างเหล็ก
พื้นด้านบนเป็นเหล็กลาย
(พื้นที่ชั่งน้าหนัก 100 x 100 cm.)
Loadcell H8C 1.0 t 
 (พื้นที่ชั่งน้าหนัก 120 x 120 cm.)
Loadcell H8C 2.0 t 
(พื้นที่ชั่งน้าหนัก 150 x 150 cm. )
Loadcell H8C 2.0 t 
   
ZEPPER
 
 
 
 
 
 
 
FM-1212
(RAMP)
 
 
 
 
 
 
แท่นใหญ่โครงสร้างเหล็ก พื้นด้านบน
เป็นเหล็กลาย (พร้อมทางลาด)
(พื้นที่ชั่งน้าหนัก120 x 120cm. )
(Loadcell HBC 1.0 t, 2.5 T)
ขนาดทางลาด ข้างละ 20 cm. 
  
 
 
   
ZEPPER
 
 
 
 
 
 
 
FSS-1212
 
 
 
 
 
 
 
แท่นใหญ่โครงสร้างสแตนเลส
ทั้งชุด -พร้อมทางลาด 
พื้นที่ชั่งน้าหนัก 120 x 120 cm.
(Loadcell B8D ZDEMC) 
พื้นทางลาด 30 x 115 cm.
 
 
 
   
 
     
Current Pageid = 10