เมนูหลัก
 
 
      สถิติเว็บไซต์
 
 
 
     
 
     อุปกรณ์เครื่องชั่ง ยี่ห้อลิเนียร์
 
     
     
 
สินค้า
รุ่น
จอแสดงผล
ความละเอียด
อ่านละเอียด
ทศนิยม
PI-LC
 
 
 
จอ LCD ขนาดจอภาพ
132  x 39 mm 
 
 
1/100,000
 
 
 
 1,2,5,10
 
 
 
0– 4
 
 
 
PM02 
 
 
 
 
VFC 13 มม. 7 หลัก
 
 
 
 
1/100,000
 
 
 
 
1,2,5,10
 
 
 
 
0– 4
 
 
 
 
 PM5
 
 
 
Vacuum Fluorescent
(VFD)
 
 
 1/100,000
 
 
 
1,2,5,10
 
 
 
0– 4
 
 
 
PM7 
 
 
 
Vacuum Fluorescent
 
 
 1/100,000
 
 
 
1,2,5,10
 
 
 
0– 4
 
 
 
STAR-I 
 
 
 
สูง 20 มม.6 หลัก  
จอแสดงผลแบบ 7 - segment
 
 
 1/15,000
 
 
 
1,2,5,10
 
 
 
0 - 4 
 
 
 
     
     
  » โปรแกรมชั่งน้าหนักรถบรรทุก TRUCKBASE 2.0  
       
 
เป็นโปรแกรมที่พัฒนาจากเทคโนโลยี .NET ซึ่งรองรับการใช้งานกับ
ระบบ WINDOWS XP - SP2, WINDOWS VISTA และที่จะมาใหม่ใน
• การป้อนข้อมูลส่วนใหญ่เพียงแค่ใช้ Mouse คลิ๊ก
• ข้อมูลที่จัดเก็บมีครบถ้วนสาหรับในงานการชั่งน้าหนักรถบรรทุก
• อ่านน้าหนักจากเครื่องอ่านน้าหนักโดยตรงแบบ REAL TIME
ตามกฎกระทรวง
 
 
 
 
 
 
       
       
 
TYPE
Signal in/out
      
 
แบบ 4 โหลดเซลล์ ไม่มีกันฟ้าผ่า   มี 7 พอร์ต ,5
4 input
1 output
 
 
แบบ 4 โหลดเซลล์ ไม่มีกันฟ้าผ่า   มี 7 พอร์ต ,5
4 input
1 output
 
 
แบบ 6 โหลดเซลล์ ไม่มีกันฟ้าผ่า   มี 7 พอร์ต ,6
4 input
1 output
 
 
แบบ 6 โหลดเซลล์ ไม่มีกันฟ้าผ่า   มี 7 พอร์ต ,6
4 input
1 output
 
               
               
 
โหลดเซลล์อุปกรณ์
รับค่าน้ำหนัก QS-A30t
 
Printer PRIN XP02
 
printer PRIN PO03
 
       
      · PRIN XP02 dot matrix printer
· รองรับการเชื่อมต่อ RS-232C
· ความเร็ว ในการพิมพ์ 4.5 lines/sec
· ขนาดของช่องกระดาษ 76 มม.
  · PRIN PO03 Thermal receipt printer
· เชื่อมต่อข่อมูลแบบ serialport
· หัวพิมพ์แบบเทอมอล
· สามารถปริ้น บาร์โค้ด หรือตั๋วชั่งได้
 
             
 
     
Current Pageid = 7